Персонализиране на стила на снимката

Можете да персонализирате всеки стил на снимката, като промените фабричните настройки. За подробности относно персонализирането на [Monochrome/Монохромно] вижте Monochrome Настройки за монохромни снимки.

 1. Изберете [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].

 2. Изберете стил на снимката.

  • Изберете стил на снимката, за който желаете да зададете настройка, и след това натиснете бутона INFO.
 3. Изберете опция.

  • Изберете опция и след това натиснете SET.
  • За подробности относно настройките и ефектите вижте Настройки и ефекти.
 4. Задайте нивото на ефекта.

  • Задайте нивото на ефекта и след това натиснете SET.
  • Натиснете бутона MENU, за да запаметите зададената настройка и да се върнете към екрана за избор на стил на снимката.
  • Всички настройки, които са различни от фабричните, ще бъдат оцветени в синьо.

Забележка

 • За запис на видео не могат да се задават настройки [Fineness/Финост] и [Threshold/Праг] за [Sharpness/Рязкост] (не се извеждат).
 • Ако изберете [Default set./Фабр. настройка] на Стъпка 3, можете да възстановите съответния стил на снимката към неговите фабрични настройки.
 • За да снимате с променения от вас стил на снимката, първо изберете променения стил на снимката и след това снимайте.

Настройки и ефекти

Sharpness Sharpness/Рязкост
Strength Strength/Сила 0: Слабо подчертаване на контурите 7: Силно подчертаване на контурите
Fineness Fineness/Финост*1 1: Фино 5: Зърнисто
Threshold Threshold/Праг*2 1: Нисък 5: Висок
Contrast Contrast/Контраст -4: Нисък контраст +4: Висок контраст
Saturation Saturation/Наситеност -4: Ниска наситеност +4: Висока наситеност
Color tone Color tone/Тоналност -4: Червеникава тоналност +4: Жълтеникава тоналност

1: Задава дебелината на контурите, към които се прилага повишаване на рязкостта. Колкото по-малко е числото, толкова по-фини контури могат да бъдат подчертани.

2: Праг на контраста между контурите и околните зони, над който се извършва повишаване на рязкостта. Колкото по-малко е числото, толкова по-подчертан ще бъде контурът, когато разликата в контраста е слаба. Но при по-малко число шумът ще бъде по-забележим.

Monochrome Настройки за монохромни снимки

Filter effect (Monochrome)Filter effect/Филтърни ефекти

С прилагане на филтърен ефект към монохромна снимка белите облаци или зелените дървета могат да изпъкнат повече на снимката.

Филтър Примерни ефекти
N:None/
N:Без филтър
Нормални черно-бели снимки без филтърен ефект.
Ye:Yellow/
Ye:Жълт
Синьото небе ще изглежда по-естествено и белите облаци ще са по-ясни.
Or:Orange/
Or:Оранжев
Синьото небе ще изглежда малко по-тъмно. Залезът ще изглежда по-бляскав.
R:Red/
R:Червен
Синьото небе ще изглежда доста тъмно. Есенните листа ще изглеждат по-свежи и ярки.
G:Green/
G:Зелен
Тоновете на кожата и устните ще изглеждат обезцветени. Зелените листа на дърветата ще изглеждат по-свежи и ярки.

Забележка

 • Повишаването на настройката за [Contrast/Kонтраст] ще засили действието на филтърния ефект.

Toning effect (Monochrome)Toning effect/Тониращ ефект

Чрез прилагане на тониращ ефект можете да създадете монохромна снимка в избраната тоналност. Това е полезно, когато желаете да създадете по-впечатляващи изображения.