Цветово пространство

Диапазонът на възпроизвежданите цветове се нарича "цветово пространство". При нормално заснемане се препоръчва настройката sRGB.

В режим [Scene Intelligent Auto] настройката [sRGB] се задава автоматично.

  1. Изберете [Shooting: Color space/Shooting: Цветово пространство].

  2. Задайте опция за цветово пространство.

    • Изберете [sRGB] или [Adobe RGB] и след това натиснете SET.

Adobe RGB

Това цветово пространство се използва главно за комерсиален печат и други професионални приложения. Препоръчва се, когато използвате оборудване, като например съвместими с Adobe RGB монитори или съвместими с DCF 2.0 (Exif 2.21 или по-нов) принтери.

Забележка

  • Файловите имена на снимките, заснети в цветовото пространство Adobe RGB, започват с “_”.
  • ICC профил не се добавя. Вижте обясненията за ICC профила в ръководството за използване на Digital Photo Professional (EOS софтуер).