Ръководство на потребителя

  • Ръководството, предоставено с продукта, е ръководство за употреба, което описва основните операции и функции на снимането със светкавица.

  • Пълно ръководство на потребителя

    Всички функции на светкавицата Speedlite са описани в това „Пълно ръководство на потребителя“.

    Най-новото пълно ръководство на потребителя ще намерите в следния уебсайт:

    https://cam.start.canon/A003/